3 πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζετε όταν προσλάβετε προσωπικό για τις αποξηλώσεις

γκρεμίσματα, αποξηλώσεις, αποκομιδή και μεταφορά μπάζων, καθώς και αδιατάρακτες κοπές ή διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος.

Μερικές φορές είναι αρκετά δύσκολο να επιλέξετε το κατάλληλο προσωπικό για την εργασία που επιθυμείτε. Ωστόσο, η εταιρεία ΓΚΡΕΜΙΣΜΑΤΑ μπορεί να σας καθοδηγήσει σε αυτή την επιλογή:

Καταρχάς σας προτείνουμε να προσλάβετε εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό που θα αναλάβει τις αποξηλώσεις παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου, ξύλινων κουφωμάτων, γυψοσανίδων, ξύλινων καρφωτών ή κολλητών πατωμάτων, ντουλαπών, κουζινών, μπάνιων, W.C., διακοσμητικών στοιχείων του ακινήτου και όλων εν γένει των στοιχείων που δεν χρειάζονται στην νέα κατάσταση μιας ανακαίνισης.

Θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι η εταιρεία που θα προσλάβετε θα λάβει όλα τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να ληφθούν για τους χώρους της ανακαίνισης και ότι ο  χώρος θα σας παραδοθεί καθαρός και προσβάσιμος για τα επόμενα συνεργεία της ανακαίνισης ή ανοικοδόμησης.

Όλα τα προϊόντα των αποξηλώσεων θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε σημείο που έχετε υποδείξει ή να απορρίπτονται σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες ώστε να προωθηθούν στο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων.