Γκρεμίσματα | Πώς εργαζόμαστε

γκρεμίσματα, αποξηλώσεις, αποκομιδή και μεταφορά μπάζων, καθώς και αδιατάρακτες κοπές ή διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος.

Τα εταιρεία ΓΚΡΕΜΙΣΜΑΤΑ είναι εξειδικευμένα, με μεγάλη εμπειρία στις καθαιρέσεις κάθε απαιτήσεων.  Σε κάθε ανακαίνιση χρειάζεται, αναλόγως την περίπτωση, η αποξήλωση των παλαιών σοβάδων, η καθαίρεση παλαιών τοίχων, η αφαίρεση του γεμίσματος των δαπέδων καθώς κι η αφαίρεση παλαιών δαπέδων από μάρμαρο, μωσαϊκό ή πλακάκι. Ενδεικτικά γίνονται και πλήρεις καθαιρέσεις μπάνιων (λουτρών – w.c. ), κουζινών, παταριών, κατεστραμμένων από υγρασία σημείων του σπιτιού, παλαιών δαπέδων, τοίχων κ.ο.κ. .

Σε περιπτώσεις κατοικιών ή χώρων εργασίας ή κοινόχρηστων ανελκυστήρων που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια των καθαιρέσεων ή σε περιπτώσεις δαπέδων ή σημείων που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά μέτρα προστασίας αναλαμβάνονται κατά περίπτωση για την αποφυγή ζημιών και προβλημάτων στους χώρους του πελάτη ή τους κοινόχρηστους χώρους.

Δείτε κάποια από τα έργα μας εδώ

Όλα τα προϊόντα των καθαιρέσεων μαζεύονται σε σημείο που υποδεικνύεται από τον πελάτη ή μεταφέρονται με φορτηγάκια της εταιρείας μας σε εξειδικευμένους χώρους . Υπάρχει και η δυνατότητα του διαχωρισμού των προϊόντων καθαίρεσης ώστε να προωθηθούν στο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων.

Στην τελική φάση των καθαιρέσεων όλος ο χώρος των εργασιών σκουπίζεται και καθαρίζεται ώστε να είναι έτοιμος για τα επόμενα συνεργεία της ανακαίνισης ή της ανοικοδόμησης.

Δείτε τις υπηρεσίες μας για τις καθαιρέσεις