αποξηλώσεων

Αποξηλώσεις για το Ledra Marriot

Αποξηλώσεις για το Ledra Marriot

Τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ ,σε συνεργασία με την Demcon, ανέλαβαν όλες...

Αδιατάρακτη Κοπή για το Ferti-Hal

Αδιατάρακτη Κοπή για το Ferti-Hal

Τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ ανέλαβαν όλες τις αδιατάρακτες κοπές που απαιτούνταν...

Αποξηλώσεις  για κατάστημα στο Μαρούσι

Αποξηλώσεις  για κατάστημα στο Μαρούσι

Τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ ανέλαβαν όλες τις αποξηλώσεις  που απαιτούνταν για...

Αποξηλώσεις για το Electra Palace

Αποξηλώσεις για το Electra Palace

Τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ ανέλαβαν όλες τις αποξηλώσεις  που απαιτούνταν για...

Αποξηλώσεις για την Media Markt

Αποξηλώσεις για την Media Markt

Τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ ανέλαβαν όλες τις αποξηλώσεις  που απαιτούνταν στο...

Αποξηλώσεις για το Ανατόλια College

Αποξηλώσεις για το Ανατόλια College

Τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ ανέλαβαν όλες τις αποξηλώσεις  που απαιτούνταν στο...

Αποξήλωση μπάνιου σε σπίτι

Αποξήλωση μπάνιου σε σπίτι

Τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ ανέλαβαν όλες τις αποξηλώσεις  που απαιτούνταν σε...

Cafe Tothélo στο Mediterranean Cosmos

Cafe Tothélo στο Mediterranean Cosmos

Τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ  ανέλαβαν την αποξήλωση του deck για λογαρισμό...

Εργασίες στο Club Sani

Εργασίες στο Club Sani

Τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ ανέλαβαν όλες τις αδιατάρακτες κοπές οπλισμένου σκυροδέματος...

Αποξηλώσεις στο Almyros Hotel – Κέρκυρα (Corfu)

Αποξηλώσεις στο Almyros Hotel – Κέρκυρα (Corfu)

Ήταν μεγάλη μας χαρά να συμμετάσχουμε στην ανακαίνιση...