Εργασίες στο Club Sani

Project Description

Τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ ανέλαβαν όλες τις αδιατάρακτες κοπές οπλισμένου σκυροδέματος που απαιτούνταν σε 7 μεζονέτες στο Club Sani.