ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΣE ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ )

Project Details

Κύριος του Έργου : ALTUS DEVELOPMENT

Client: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΡΩΗΝ LEVIS)

Date: 10 Απρίλιος 2016

Project Description

Η πρώτη αδιατάρακτη κατεδάφιση στην Ελλάδα ενός τετραόροφου κολοσσού στο λιμάνι της Καλαμάτας. Με μεθοδικότητα  και απόλυτο συντονισμό, αφού αποξηλώθηκαν εσωτερικά τοιχοποιίες, δάπεδα, επενδύσεις από γυψοσανίδες και κινητός εξοπλισμός καταστημάτων, ξεκίνησαν αδιατάρακτες κοπές οπλισμένου σκυροδέματος με παράλληλη χρήση τηλεσκοπικού γερανού με την επιτυχή αποκομμιδή 2.400 τόνων μπετόν.