ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΚΟΠΕΣ ΣΤΟ HOTEL CASINO ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ)

Project Details

Κύριος Έργου : Tottis SA

Client: HOTEL CASINO ΦΛΩΡΙΝΑ (Πρώην ΞΕΝΙΑ)

Date: 17 Σεπτ 2017

Project Description

 Η εταιρεία μας απογύμνωσε το κτίριο και το έφτασε ως τα μπετά:

  • Καθαιρέσεις τοιχοποιών
  • Αποξηλώσεις δαπέδων και υποστρωμάτων
  • Αποξηλώσεις επιχρισμάτων
  • Εκσκαφές εσωτερικές – εξωτερικές με JCB και Bobcat

Πραγματοποιήθηκαν επίσης και αδιατάρακτες κοπές οπλισμένου σκυροδέματος :

  • αδιατάρακτες κοπές εξωτερικών προβόλων (μπαλκόνια)
  • αδιατάρακτες κοπές εξωτερικού στέγαστρου
  • αδιατάρακτες κοπές για μεγάλωμα οπών στο κλιμακοστάσιο – ανελκυστήρα (σκάλες, ασανσέρ)

Το έργο παραδόθηκε στο χρόνο του με ασφάλεια και με τις καλύτερες εντυπώσεις για τον πελάτη.