Καθαιρέσεις στο Mediterranean Cosmos – Mindtrap

Project Details

Client: Mediterranean Cosmos - Mindtrap

Date: 10 Οκτ 2017

Project Description

Ήταν μεγάλη μας χαρά να συμμετάσχουμε στην ανακαίνιση του Mind Trap στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη. Το Project απαιτούσε πολλές αποξηλώσεις, ωστόσο όλα εκτελέστηκαν με συνέπεια στους εκτιμώμενους χρόνους.

Αναλυτικά:

  • Αποξηλώσεις ψευδοροφών – επενδύσεων από γυψοσανίδα
  • Αποξηλώσεις ξύλινων δαπέδων
  • Αποξηλώσεις διαχωριστικών γυψότοιχων
  • Αποξηλώσεις πλακιδίων δαπέδου +gross
  • Αποξήλωση γυάλινης φισούνας
  • Αποξήλωση  W.C.
  • Αποξήλωση  ξύλινου αναβαθμού
  • Αποκομιδή και μεταφορά μπαζών