πώς να μεταφέρω τα μπάζα μου

γκρεμίσματα, αποξηλώσεις, αποκομιδή και μεταφορά μπάζων, καθώς και αδιατάρακτες κοπές ή διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος,αποξήλωση διαφημιστικών πινακίδων, αποξηλώσεις θεσσαλονίκη, αποξηλώσεις αθήνα, καθαιρέσεις αθήνα, καθαιρέσεις αθήνα, καθαιρέσεις κύπρο,αδιατάρακτες κοπές αθήνα

Μάστιγα οι μπαζότοποι από τις αποξηλώσεις στον Βόλο

Μάστιγα τείνει να γίνουν οι μπαζότοποι στον Βόλο, που συν τοις άλλοις αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τους σωρούς των μπάζων και των απορριμμάτων που δημιουργούνται από ασυνείδητους πολίτες. Σε παράνομους μπαζότοπους μετατρέπονται μεγάλες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος, όπου τα μπάζα πετιούνται αυθαίρετα. Άλλος ένας παράνομος μπαζότοπος, μετά από διαμαρτυρίες αναγνωστών, κατέγραψε η «Θ» σε παρόχθιο δρόμο του χειμάρρου Αναύρου στο ύψους του Περιφερειακού. Στην οδό Δαν. Φιλιππίδη, παρόχθιο δρόμο του χειμάρρου Αναύρου στο ύψος του