Τι είναι η Αδιαταρακτη Κοπη Μπετον;

γκρεμίσματα, αποξηλώσεις, αποκομιδή και μεταφορά μπάζων, καθώς και αδιατάρακτες κοπές ή διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος.

Αδιαταρακτη Κοπη Μπετον

Η αδιαταρακτη κοπη μπετον είναι η τεχνική με την οποία το μπετόν κόβεται χωρίς κραδασμό-δόνηση ή σκόνη με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς να επιβαρύνεται ο υπάρχον σκελετός του κτιρίου. Η κοπή γίνεται με δίσκους που έχουν διαμάντια (διαμαντοκοπή) και νερό και προσφέρει λείες τελικές επιφάνειες.

Η αδιαταρακτη κοπη μπετον διευκολύνει τις αρχιτεκτονικές διαρρυθμίσεις, τις ανακαινίσεις, τις αλλαγές όψεων, τις μετατροπές και τις διορθώσεις κακοτεχνιών. Εξυπηρετεί επίσης τις στατικές επεμβάσεις και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Αναλυτικά οι προσφερόμενες μέθοδοι για αδιαταρακτη κοπη μπετον:

Διαμαντοκοπή:Αδιαταρακτη κοπη μπετον με χρήση αδαμαντοφόρων δίσκων διαφόρων διαμέτρων.
Συρματοκοπή:Κοπή με χρήση ειδικού σύρματος.
Αρμοκοπή: Κοπή σε δάπεδα με χρήση αρμοκόφτη
Διάτρηση: Διάνοιξηκυκλικών οπών και καρότων
Υδραυλική καθαίρεση: Αδιατάρακτη σύνθλιψη με υδραυλικό θρυμματιστή σκυροδέματος crusher (με απουσία νερού).

Βρίσκει εφαρμογή στην καθαίρεση μπαλκονιώνορόφωνλιθοδομώνπλακώνδοκαριώνυποστυλωμάτων και θεμελιώσεων. Σε ανοίγματα εξωτερικά (παράθυραπόρτες, δώματα και αίθρια) ή εσωτερικά (σκάλες, λεβητοστάσια, αποθήκες, τζάκια, καμινάδες, ασανσέρ, ηλεκτρικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις).

Τα πλεονεκτήματα της αδιατάρακτης κοπής είναι:

  • Δεν προκαλούνται κραδασμοίκαι δονήσειςπου να επιβαρύνουν τον υπάρχοντα σκελετό του κτιρίου
  • Οι τελικές επιφάνειες είναι λείες
  • Μεγάλη ταχύτηταεκτέλεσης των έργων
  • Απουσία σκόνης και θορύβου