Οι βασικοί κανόνες της ανακαίνισης

γκρεμίσματα, αποξηλώσεις, αποκομιδή και μεταφορά μπάζων, καθώς και αδιατάρακτες κοπές ή διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος.

Όπως κάθε τι στην ζωή μας, έτσι και την ανακαίνιση, την διαίπουν βασικοί κανόνες που πρέπει να παραμένουν απαράβατοι. Η μη συμόρφωση με τους κανόνες αυτούς, μπορεί να σημαίνει κίνδυνο για την ίδιο το ακίνητο αλλά και για όσους ζουν κι εργάζονται μέσα σε αυτό. Άρα λοιπόν, καλό είναι, εσείς που σκέφτεστε να ανακαινίσετε την περιουσία σας, να έχετε κατά νου τα ακόλουθα:

Οικοδομική άδεια: Για κάθε εργασία στους εξωτερικούς χώρους μιας πολυκατοικίας, πέραν από την πλήρη συμφωνία όλων των ενοίκων, απαιτείται και άδεια από την πολεοδομία.

katopsi2Γκρεμίσματα και διαμορφώσεις: Το γκρέμισμα ενός τοίχου, όσο απλή υπόθεση κι αν σας φαίνεται, εγκυμονεί κινδύνουςσημαντικούς για την στατικότητα του κτηρίου. Συνεπώς, η συνεργασία με έναν ειδικό, προστατεύει εσάς και την περιουσία σας από λάθος κινήσεις, οι οποίες μπορούν στην καλύτερη περίπτωση να επιβαρύνουν πάρα πολύ την τσέπη σας και στην χειρότερη να φανούν επιβλαβής για τη σωματική ακαιραιότητα ή και την ζωή των ενοίκων.  Οι κολώνες και τα κεντρικά δοκάρια δεν πρέπει να πειράζονται σε καμιά περίπτωση, αφού είναι αυτά στα οποία στηρίζεται ολόκληρο το οικοδόμημα.

Υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις: Eάν το κτίριο είναι κατασκευασμένο προ εικοσαετίας ή περισσότερο, καλό είναι να ελεγχθούν οι ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις. Είναι καλύτερη και οικονομικότερη η ριζική αντικατάστασή τους παρά να γίνονται εργασίες κάθε φορά που προκύπτει ζημιά.

Συμφωνητικό με τον εργολάβο: Πριν από την έναρξη κάθε εργασίας πρέπει να υπογράφεται σχετική συμφωνία με τον εργολάβο που ανέλαβε την ανακαίνιση. Με την συμφωνία αυτή θα καθορίζονται όλες οι εργασίες που θα γίνουν, ο χρόνος παράδοσης του έργου, η αμοιβή και οι πιθανές ρήτρες για περιπτώσεις μη τήρησης της συμφωνίας ή των χρονοδιαγραμμάτων, είτε από πλευράς εργολάβου, είτε από πλευράς πελάτη (λήψη σχετικής άδειας, καθυστέρηση λήψης αποφάσεων κτλ).

Σχεδιασμός της ανακαίνισης: Η ανακαίνιση θα πρέπει να σχεδιάζεται προσεκτικά ιδιαίτερα έτσι ώστε να μην προκείψουν προβλήματα στη συνέχεια και να μην έχουμε απώλειες κεφαλαίου, για, όπως συνηθίζεται, λανθασμένους υπολογισμούς υλικών. Πρέπει να καθορίζουμε τις προτερεότητές μας και να μας είναι ξεκάθαρο το ποιες  παρεμβάσεις κι εργασίες πρέπει και είναι δυνατόν να γίνουν. Η συνεργασία με έναν εργολάβο ή έναν αρχιτέκτονα προτείνεται, αφού εκείνοι μπορούν να διαπιστώσουν με σιγουριά τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του κτιρίου. Τέλος, είναι βασικό οι εργασίες που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε, να είναι δυνατές, βάσει των οικονομικών μας δυνατοτήτων. Ως εκτούτου, η όσο το δυνατόν καλύτερη γνώση του κόστους των εργασιών, θα μας προστατέψει από πιθανές εκπλήξεις. Φυσικά πολλές φορές, δεν είναι δυνατόν ένα έργο να κοστολογηθεί επακριβώς ή μπορεί να προκύψουν εργασίες οι οποίες δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούνεξαρχής. Για το λόγο αυτό, καλό είναι είναι να υπολογίζουμε ένα 20% επιπλέον, για κάλυψη αυτών των περιπτώσεων.