ΓΡΑΦΕΙΑ στην ΟΔΟ ΑΝΘΕΩΝ

Οι αποξηλώσεις σε επαγγελματικούς χώρους προϋποθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία

Ταυτότητα Έργου

ΗμερομηνίαΙούλιος 2020
Περιοχή Θεσσαλονίκη
ΕργολάβοςA PLUS M

Ανάλυση εργασιών :

ΙΣΟΓΕΙΟ

 • Αποξήλωση γυψότοιχων 30m2
 • Αποξήλωση εσωτ. κουφωμάτων – θυρών 4τεμ.
 • Αποξήλωση ξύλινων ντουλαπών 4τεμ.
 • Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης

1ος ΟΡΟΦΟΣ

 • Αποξήλωση γυψότοιχων 41.84m2
 • Αποξήλωση ξύλινου αναβαθμού
 • Αποξήλωση μικρής ξύλινης επένδυσης περιμετρικά
 • Αποξήλωση εσωτ. κουφωμάτων – θυρών 4τεμ.
 • Αποξήλωση κουζίνας (έπιπλα – πλακίδια επιφ.)
 • Αποξήλωση ειδών υγιεινής στα δύο W.C.
 • Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης/μπαζών

 ΥΠΟΓΕΙΟ

 • Αποξήλωση μεταλλικής δεξαμενής
 • Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης
 • Αποξήλωση γυψότοιχων 27.75m2
 • Αποξήλωση ξύλινων ντουλαπών 4τεμ.
 • Αποξήλωση εσωτ. κουφωμάτων – θυρών 3τεμ.
 • Αποξήλωση κουζίνας (έπιπλα – πλακίδια επιφ.)
 • Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης