Κτίριο στην Ηρώδου Αττικού

Τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ χάρη στον σύγχρονο εξοπλισμό και τους άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους τεχνικούς που διαθέτουν, μπορούν και αναλαμβάνουν μεγάλα έργα και ποικιλία εργασιών, με ευχέρια.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία28/02/2019
Περιοχή Κτίριο στην Ηρώδου Αττικού

Τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ χάρη στον σύγχρονο εξοπλισμό και τους άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους τεχνικούς που διαθέτουν, μπορούν και αναλαμβάνουν δύσκολα και μεγάλων απαιτήσεων έργα.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ος ΟΡΟΦΟΣ

 1. Καθαίρεση W.C. (τοίχοι – θύρες – αναβαθμοί -πλακίδια επιφ.- είδη υγιεινής ) 2τεμ.
 2. Αποξήλωση διαχωριστικών (μέταλλο – γυαλί)
 3. Αποξήλωση φωτιστικών  σωμάτων
 4. Αποξήλωση θερμ. σωμάτων
 5. Αποξήλωση λέβητα
 6. Καθαίρεση μεσοτοιχίας 2,00m Χ 2,80m   
 7. Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ος ΟΡΟΦΟΣ

 1. Καθαίρεση W.C. (τοίχοι – θύρες – αναβαθμοί  -πλακίδια επιφ.- είδη υγιεινής ) 2τεμ.
 2. Αποξήλωση διαχωριστικών γυψότοιχων
 3. Αποξήλωση θερμ. σωμάτων
 4. Αποξήλωση φωτιστικών  σωμάτων
 5. Καθαίρεση μεσοτοιχίας 10m2
 6. Άνοιγμα θύρας σε τούβλο 0,90m x 2.20m
 7. Αποξήλωση πλακιδίων δαπέδου +λάσπη 30m2
 8. Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ος ΟΡΟΦΟΣ

 1. Καθαίρεση W.C. (τοίχοι – θύρες – αναβαθμοί -πλακίδια επιφ.- είδη υγιεινής) 2τεμ.
 2. Αποξήλωση πλαστικού δαπέδου
 3. Αποξήλωση θερμ. σωμάτων
 4. Αποξήλωση φωτιστικών  σωμάτων
 5. Καθαίρεση μεσοτοιχίας 1,70m x 2.40m
 6. Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης

ΕΞΤΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Αποξήλωση εξωτ. κουφωμάτων 3τεμ.
 2. Αποξήλωση στηθαίων σε 3 εξωτ. κουφώματα
 3. Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης