Διαμέρισμα στη Β. Όλγας

Οι εργασίες σε διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης, απαιτούν από τα εξειδικευμένα συνεργεία σύντομη και αποτελεσματική εκπόνηση των εργασιών, χωρίς φθορές στο εσωτερικό της πολυκατοικίας.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία27/02/2019
Περιοχή Θεσσαλονίκη

Οι εργασίες σε διαμερίσματα στο κέντρο της πόλης, απαιτούν από τα εξειδικευμένα συνεργεία σύντομη και αποτελεσματική εκπόνηση των εργασιών, χωρίς φθορές στο εσωτερικό της πολυκατοικίας.

  1. Αποξήλωση πλακιδίων δαπέδου + κόλλα στο χωλ – κουζίνα
  2. Αποξήλωση καμάρας
  3. Αποξήλωση χωνευτών ντουλαπών 3τεμ.
  4. Καθαίρεση τοίχων πίσω από ντουλάπες 3τεμ.
  5. Αποξήλωση λουτρού (πλακίδια- είδη υγιεινής)
  6. Αποξήλωση κουζίνας (πλακίδια επιφ. – έπιπλα)
  7. Αποξήλωση ξύλινου επίπλου στο σαλόνι
  8. Αποξήλωση εσωτ. κουφωμάτων – θυρών 9τεμ.
  9. Αποξήλωση εξωτ. κουφωμάτων 6τεμ.