Διαμέρισμα στο Κολωνάκι

Καθαρές δουλειές, χωρίς μερεμέτια αλλά με σεβασμό στους ένοικους πολυκατοικίας. Γι' αυτό είμαστε η πρώτη επιλογή και στα διαμερίσματα.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία
Περιοχή Κολωνάκι, Αθήνα
 1. Καθαίρεση υφιστάμενων μπατικών οπτοπλινθοδομών   
 2. Καθαίρεση υφιστάμενων δρομικών οπτοπλινθοδομών  
 3. Αποξήλωση υφιστάμενου μωσαϊκού δαπέδου με χειρωνακτικά και μηχανικά μέσα
 4. Καθαίρεση παταριών   
 5. Αποξήλωση υφιστάμενων δαπέδων από μάρμαρο 
 6. Αποξήλωση επενδύσεων τοιχοποιιών λουτρών και κουζίνας 
 7. Αποξήλωση υφιστάμενων ντουλαπών 
 8. Αποξήλωση 8 εσωτερικών ανοιγόμενων θυρών και ενός δίφυλλου χωνευτού συρόμενου κουφώματος
 9. Αποξήλωση ξύλινων σοβατεπί 
 10. Αποκομιδή με χειρωνακτικά και μηχανικά μέσα όλων των προϊόντων αποξήλωσης
 11. Μέτρα προστασίας των υπόλοιπων χώρων του διαμερίσματος