ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο ΑΙΓΑΛΕΩ

H ομάδα μας σε εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώσεων σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω.

Ταυτότητα Έργου

ΗμερομηνίαΔεκέμβριος 2020
Περιοχή Αθήνα
ΕργολάβοςBBK CONSTRUCTION
  • Καθαίρεση δρομικής τοιχοποιίας 112m2
  • Αποξήλωση κουζινών (πλακίδια επιφ. – έπιπλα) 2τεμ.
  • Αποξήλωση W.C. (πλακίδια επιφ. – είδη υγιεινής – πλακίδια δαπέδου-όχι gross) 2τεμ.
  • Καθαίρεση παταριού σε W.C. 2τεμ.
  • Αποξήλωση σοβατεπί 100τρ.μ.
  • Αποξήλωση εσωτ. κουφωμάτων – θυρών 2τεμ.
  • Αποξήλωση εξωτερικών κουφωμάτων + παντζούρια 2τεμ.
  • Αποξήλωση ξύλινης μετώπης (24τρ.μ. Χ 0.30m)
  • Αποξήλωση ντουλαπών (2τεμ.)
  • Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης/μπαζών