ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ ”ΔΙΑΓΟΡΑΣ” (ΔΩΜΑ)

Τηρούμε τις αυστηρότερες προδιαγραφές και εγγυώμαστε την έγκαιρη και αξιόπιστη ολοκλήρωση κάθε έργου.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία18/04/2019
Περιοχή ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΡΟΔΟΥ ''ΔΙΑΓΟΡΑΣ'' (ΔΩΜΑ)
ΕργολάβοςREDEX S.A.

Τηρούμε τις αυστηρότερες προδιαγραφές και εγγυώμαστε την έγκαιρη και αξιόπιστη ολοκλήρωση κάθε έργου.

  1. Διάνοιξη οπών 0.50m X 0.50m X 0.70m (40τεμ.) στο δώμα με χρήση καροτιέρας Φ300 (160τεμ. )