ΔΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ powered by ΓΚΡΙ ήταν η πρώτη εταιρεία που χρησιμοποίησε τηλεσκοπικό γερανό για την αποκομιδή και μεταφορά των μπαζών

Ταυτότητα Έργου

ΗμερομηνίαΙούλιος 2020
Περιοχή Θεσσαλονίκη
ΕργολάβοςΙδιώτης

Ανάλυση εργασιών :

  • Αποξήλωση μόνωσης 300m2 (πλάκες πεζοδρομίου – κροκάλα)
  • Αποξήλωση ασφαλτόπανου/κιγκλιδωμάτων περιμετρικά
  • Καθαίρεση δώματος με χρήση αδιατάρακτης κοπής και κομπρεσέρ
  • Αποξήλωση στηθαίων από τούβλο και τοιχίο περιμετρικά με χρήση αδιατάρακτης κοπής
  • Αποκομιδή και μεταφορά μπαζών με χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων και φορτηγών