Εθνική Τράπεζα

Τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ ανέλαβαν όλες τις αποξηλώσεις που απαιτούνταν για κτίριο Εθνικής τράπεζας επί της οδού Χρησοσπηλιωτίσσης, Αθήνα.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία27 / 11 / 2018
Περιοχή Μοναστηράκι, Αθήνα

Τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ ανέλαβαν όλες τις αποξηλώσεις που απαιτούνταν για κτίριο Εθνικής τράπεζας επί της οδού Χρησοσπηλιωτίσσης, Αθήνα. Στόχος μας ήταν κάθε γκρέμισμα να γίνει με τον πιο “ανώδυνο” τρόπο για τον φέροντα οργανισμό και όπως κάθε φορά, η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Συνοπτικά στο συγκεκριμένο έργο έγιναν τα παρακάτω:

 1. Αποξήλωση οροφής ορυκτής ίνας
 2. Αποξήλωση δαπέδων
 3. Καθαίρεση εσωτερικών τοίχων γυψοσανίδας
 4. Αποξήλωση WC και ειδών υγιεινής 
 5. Αποξήλωση υπερυψωμένου δαπέδου 
 6. Αποξήλωση κουζίνας 
 7. Αποξήλωση ξύλινων ντουλαπιών σε όλους τους χώρους 
 8. Αποξήλωση οροφής από γυψοσανίδα
 9. Αποξήλωση ξύλινης κατασκευής φωτισμού 
 10. Καθαίρεση τοιχοπιοίας
 11. Καθαίρεση τοίχων από γυψοσανίδα
 12. Αποξήλωση καναλιών εξωτερικά του κτιρίου