Εμπορικό Κέντρο στη Σταδίου

Αποκομιδή προϊόντων αποξήλωσης ακόμη και στα πιο δυσπρόσιτα μέρη, με τη βοήθεια ανυψωτικού μηχανήματος και σε σπάνιες - δύσκολες- περιπτώσεις, τηλεσκοπικού γερανού

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία02 / 03 /18
Περιοχή Σταδίου, Αθήνα
ΕργολάβοςΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ καταφέρνουν να ολοκληρώσουν το οποιοδήποτε έργο τους ανατίθεται, ανεξάρτητα με το  βαθμό δυσκολίας πρόσβασης που διαθέτει.

Συνοπτικά στο συγκεκριμένο έργο έγιναν τα παρακάτω:

  1. Σπάσιμο δύο πλακών 
  2. Τεμαχισμός, αποκομιδή και μεταφορά μπαζών
  3. Αποξήλωση σκεπής 
  4. Αποξήλωση πλευρικών τσιμεντοσανίδων 
  5. Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης με χρήση τηλεσκοπικού γερανού