ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ στα ΕΞΑΡΧΕΙΑ

Τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ με συνέπεια, εμπειρία και τεχνογνωσία δίνουν λύσεις για κάθε αποξήλωση!

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία27/04/2020
ΠεριοχήΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 62-64, ΕΞΑΡΧΕΙΑ

Ανάλυση Εργασιών:

  1. Απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων & σκουπιδιών  
  2. Αποξήλωση ξύλινης επένδυσης ραμποτέ
  3. Αποξήλωση ξύλινης επένδυση οροφής & Η/Μ εξοπλισμού
  4. Αποξήλωση ξύλινου πάγκου
  5. Αποξήλωση W.C. (πλακίδια επιφ. – είδη υγιεινής)
  6. Καθαίρεση ξύλινης ψευδοροφής W.C.
  7. Διάνοιξη παραθύρων στην εξωτ. τοιχοποιία 6 τεμ.
  8. Μεταφορά και αποκομιδή προϊόντων αποξήλωσης