Κατάστημα επί της οδού Αγ. Σοφίας με Κεραμοπούλου

Γρήγορη παράδοση του έργου που αναλάμβανουμε ανεξαρτήτως του βαθμού δυσκολίας.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία
Περιοχή Θεσσαλονίκη

      ΙΣΟΓΕΙΟ

 1. Αποξήλωση μεταλλικής κλίμακας
 2. Αποξήλωση W.C. 
 3. Αποξήλωση γυψότοιχων – επενδύσεων στις κολόνες
 4. Αποξήλωση ψευδοροφής από γυψοσανίδα
 5. Απομάκρυνση αχρήστων αντικειμένων
 6. Αποξήλωση ράμπας από μπετόν
 7. Αδιατάρακτη κοπή πλάκας 1,20m*1.20m
 8. Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης

      ΥΠΟΓΕΙΟ

 1.  Αποξήλωση 3 θυρών
 2. Αποξήλωση μικρής ψευδοροφής από γυψοσανίδα
 3.  Αποξήλωση επένδυσης από γυψοσανίδα
 4. Αποξήλωση μοκέτας
 5. Αδιατάρακτη κοπή παταριού 1.20m X 1.00m
 6.  Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης