Κατάστημα στη Μητροπόλεως

Οι αποξηλώσεις σε επαγγελματικούς χώρους, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια, ώστε ο χώρος που θα παραδοθεί να είναι πλήρως καθαρός και χωρίς μερεμέτια, για τη συνέχεια της ανακαίνισης.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία5/03/2019
Περιοχή Κατάστημα επί τις οδού Μητροπόλεως

Οι αποξηλώσεις σε επαγγελματικούς χώρους, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και συνέπεια, ώστε οι επιφάνειες επαφής των αφαιρούμενων τμημάτων, του χώρου που θα παραδοθεί να είναι λείες, καθαρές και πλήρως απαλλαγµένες από προεξέχοντα στοιχεία.

  1. Αποξήλωση όλων των ξύλινων ερμαρίων και επενδύσεων στην κεντρική αίθουσα του ισογείου (100 τμ)
  2. Αποξήλωση εσωτερικών μαρμαροεπενδύσεων πορτοσιάς εισόδου 8τμ
  3. Αποξήλωση  επένδυσης γυψοσανίδας των εσωτερικών στοιχείων της πρόσοψης 4 Μ2
  4. Αποξήλωση το εμφανές τουβλάκι με τον εσωτερικό του τοίχου (70 τ.μ περίπου με πάχος 25 εκατ.)
  5. Απομάκρυνση όλων των υλικών που αποξηλώνονται