Κατάστημα ΟΠΑΠ στη Λεωφ. Κηφισίας

Η εταιρεία μας ανέπτυξε συνεργασίες που αντέχουν στο χρόνο με επιχειρηματικούς ομίλους.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία20/09/2019
Περιοχή Λ.Κηφισίας, Αθήνα
  1. Αποξήλωση οροφών από γυψοσανίδα ( Η/ Μ)
  2. Αποξήλωση γυψότοιχου
  3. Απομάκρυνση υφιστάμενου κινητού εξοπλισμού
  4. Καθαίρεση ενδιάμεσης μπατικής τοιχοποιΐας 
  5. Καθαίρεση τοίχων W.C.
  6. Αποξήλωση ψευδοροφής από γυψοσανίδα κάτω από τον εξωτερικό πρόβολο
  7. Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης