Κτίριο “ΥΜΑ-ΝΥΜΑ” ΟΤΕ

Η εταιρεία μας ανέπτυξε συνεργασίες που αντέχουν στο χρόνο με επιχειρηματικούς ομίλους.

Ταυτότητα Έργου

ΗμερομηνίαΝοέμβριος 2019
Περιοχή Αθήνα
ΕργολάβοςΕΓΝΑΤΙΑ GROUP
  1. Πλήρεις αποξηλώσεις εσωτερικών δομικών στοιχείων στους υπό διαμόρφωση χώρους εντός του κτιρίου, παντός είδους, ψευδοροφών, υπεριψωμένων δαπέδων, επιστρώσεων δαπέδων, διαχωριστικών τοίχων μετά των υπαρχόντων επ’ αυτών κουφωμάτων από πλινθοδομές, ελαφρών γυψοχωρισμάτων, ελαφρών διαχωριστικών χωρισμάτων γραφείων, επενδύσεων τοίχων και λοιπών κατασκευών και υλικών.