Κατάστημα στην οδό Ανδρέα Γεωργίου

Τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα των εργασιών και την έγκαιρη παράδοση του έργου.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία4/07/2019
Περιοχή Θεσσαλονίκη
  1. Αποξήλωση πρόσοψης (τζαμαρία – ρολλά ασφαλείας) 
  2. Καθαίρεση μεσοτοιχίας σε γωνία – άνοιγμα θύρας σε τούβλο 
  3. Καθαίρεση W.C. ( τοίχοι – είδη υγιεινής – θύρες) 
  4. Αποξήλωση W.C. (πλακίδια επιφ. – είδη υγιεινής )
  5. Αποξήλωση εσωτ. κουφωμάτων – θυρών 
  6. Αποξήλωση ταπετσαρίας 
  7. Αποξήλωση μαρμάρων περβαζιού 
  8. Αποξήλωση στέγαστρου & καθαρισμός χώρου πίσω από τα W.C.
  9. Αποξήλωση δέντρων & καθαρισμός χώρου 
  10. Αποξήλωση παραθύρου & καθαρισμός χώρου 
  11. Τεμαχισμός μέρους παλιάς ράμπας 1m2
  12. Αποξήλωση επιχρισμάτων στον ακάλυπτο περιμετρικά 1.00m από το έδαφος
  13. Αποξήλωση σαθρών επιχρισμάτων σε μια τοιχοποιία
  14. Αποξήλωση επιχρισμάτων στην οροφή, στις κολώνες και περιμετρικά
  15. Καθαρισμός αποθήκης και διαδρόμου
  16. Αποκομιδή και μεταφορά μπαζών