Κατάστημα στη Γραβιάς

Η συλλλογή των προϊόντων αποξήλωσης  διαχωρίζονται εκ των προτέρων ανά υλικό, ώστε η ρίψη τους στους ειδικούς κάδους να γίνει αποδοτικά και γρήγορα η μετέπειτα διαδικασία ανακύκλωσής τους.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία21/02/2019
Περιοχή Κατάστημα στην οδό Γραβιάς

Η συλλλογή των προϊόντων αποξήλωσης  διαχωρίζονται εκ των προτέρων ανά υλικό, ώστε η ρίψη τους στους ειδικούς κάδους να γίνει αποδοτικά και γρήγορα η μετέπειτα διαδικασία ανακύκλωσής τους.

 

  1. Αποξήλωση ψευδοροφής από γυψοσανίδα
  2. Αποξήλωση πλακιδίων δαπέδου 30m2 + κολλά
  3. Αποξήλωση ξύλινου κολλητού δαπέδου 10m2
  4. Αποξήλωση γυψότοιχου στην κλίμακα
  5. Αποξήλωση επένδυσης από γυψοσανίδα αριστερά στο βάθος
  6. Αποξήλωση μοκέτας στην κλίμακα
  7. Αποξήλωση πλακιδίων επιφ.- δαπέδου στο πατάρι
  8. Αποξήλωση γυψότοιχου στο πατάρι
  9. Αποξήλωση βιτρίνας & κούτελου από γυψοσανίδα (β΄ φάση)
  10. Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης