Κατάστημα στην Παύλου Μελά

Οι αποξηλώσεις σε επαγγελματικούς χώρους προϋποθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία
Περιοχή Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκη

ΙΣΟΓΕΙΟ

  1. Αποξήλωση πλακιδίων δαπέδου + κόλλα 87m2
  2. Αποξήλωση επένδυσης από γυψοσανίδα περιμετρικά
  3. Αποξήλωση ξύλινων ραφιών περιμετρικά
  4. Αποξήλωση ψευδοροφής από γυψοσανίδα
  5. Αποξήλωση γυψότοιχου
  6. Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης

ΠΑΤΑΡΙ

  1. Αποξήλωση στηθαίων από τούβλο
  2. Αποξήλωση αναβαθμού
  3. Καθαίρεση μεσοτοιχίας
  4. Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης