Κατάστημα στη Τσιμισκή

Για τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ δεν υπάρχει “κεντρικός δρόμος” ή “δυσπρόσιτο μέρος”. Υπάρχει επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα σε κάθε πρόκληση.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία27/ 03/2019
Περιοχή ΤΣΙΜΙΣΚΗ 23-ΚΟΜΝΗΝΩΝ
ΕργολάβοςCORE S.A.

Για τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ δεν υπάρχει “κεντρικός δρόμος” ή “δυσπρόσιτο μέρος”. Υπάρχει επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα σε κάθε πρόκληση.

ΙΣΟΓΕΙΟ -ΠΑΤΑΡΙ-ΥΠΟΓΕΙΟ

  1. Αποξήλωση επενδύσεων από γυψοσανίδες (κολόνες-τοίχοι)
  2. Αποξήλωση ψευδοροφών από γυψοσανίδα
  3. Αποξήλωση διαχωριστικών γυψότοιχων
  4. Αποξήλωση μικρού ανελκυστήρα
  5. Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης