Κατάστημα Cyta στη Θέρμη

Αναλάβαμε την αποξήλωση της μεταλλικής κατασκευής του δώματος, στο κατάστημα Cyta της Θέρμης.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία24/06/2019
Περιοχή Θέρμη, Θεσσαλονίκη
  1. Αποξήλωση της μεταλλικής κατασκευής του δώματος
  2. Αποσυναρμολόγηση δοκών, υποστυλωμάτων και διαδρόμων
  3. Μεταφορά και αποκομιδή προϊόντων αποξήλωσης με χρήση τηλεσκοπικού γερανού