ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Η GMP ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. εμπιστεύτηκε την εταιρεία μας για εργασίες τεχνικής φύσεως στο πρώην κατάστημα Εθνικής Τραπέζης της πλατείας Αριστοτέλους.

Ταυτότητα Έργου

ΗμερομηνίαΙανουάριος 2023
Περιοχή Θεσσαλονίκη
ΕργολάβοςGMP ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

ΠΡΟΣΟΨΗ 132m 2

Αποξήλωση υαλοπετασμάτων

Αποξήλωση ορθομαρμαρώσεων

Αποξήλωση ρολλών ασφαλείας

Καθαίρεση τοιχοποιίας πίσω από την ορθομαρμάρωση

Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης/μπαζών