ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο MEDITERRANEAN COSMOS

Τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ powered by ΓΚΡi σε εξειδικευμένες εργασίες καθαιρέσεων και αποξηλώσεων στο κατάστημα Massimo Dutti του Mediterranean Cosmos.

Ταυτότητα Έργου

ΗμερομηνίαAπρίλιος 2022
Περιοχή Θεσσαλονίκη
  • Αποξήλωση επενδύσεων από γυψοσανίδα περιμετρικά + κολώνες
  • Αποξήλωση ψευδοροφής από γυψοσανίδα 700m2
  • Αποξήλωση διαχωριστικών γυψότοιχων
  • Καθαίρεση μεσοτοιχίας από τσιμεντόλιθο
  • Αποξήλωση υαλοπετασμάτων (βιτρίνες)
  • Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης