ΚΑΦΕΝΕΙΟ στην ΑΓΟΡΑ ΚΑΠΑΝΙ

Εργασίες αποξηλώσεων σε ισόγειο κατάστημα στην ιστορική αγορά της Θεσσαλονίκης

Ταυτότητα Έργου

ΗμερομηνίαΟκτωβριος 2020
Περιοχή Θεσσαλονίκη
ΕργολάβοςΙδιώτης

Ανάλυση εργασιών

  • Αποξήλωση ψευδοροφής από γυψοσανίδα
  • Αποξήλωση ξύλινης επένδυσης περιμετρικά
  • Καθαίρεση W.C.
  • Αποξήλωση παταριού
  • Αποξήλωση μεταλλικής κλίμακας
  • Αποξήλωση πλακιδίων
  • Αποξήλωση διαχωριστικού γυψότοιχου
  • Αποξήλωση διακοσμητικών κολονών
  • Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης/μπαζών