Κτίριο Εθνικής Τράπεζας στην Αθήνα

Ικανότητα εύρεσης λύσης σε δύσκολα και πέρα από τα συνηθισμένα προβλήματα

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία27 /11/ 18
Περιοχή Αθήνα

Τα δυνατά σημεία μας είναι η συνέπεια, τόσο σε χρόνους παράδοσης όσο και σε ποιότητα εργασίας, η ικανότητα εύρεσης λύσης σε δύσκολα και πέρα από τα συνηθισμένα προβλήματα που παρουσιάζονται στην δουλειά, η ικανότητα προσαρμογής στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε έργου και η ευκολία στην συνεργασία με άλλα εξειδικευμένα συνεργεία.

4ος   • 3ος   •  2ος  • 1ος ΟΡΟΦΟΣ

 1. Αποξήλωση οροφής ορυκτής ίνας (μαζί με Η/Μ)
 2. Αποξήλωση laminate δαπέδων
 3. Καθαίρεση εσωτερικών τοίχων γυψοσανίδας
 4. Αποξήλωση 4 WC (πλακάκια δαπέδου + gross) και ειδών υγιεινής
 5. Αποξήλωση υπερυψωμένου δαπέδου WC
 6. Αποξήλωση κουζίνας
 7. Αποξήλωση ξύλινων ντουλαπιών σε όλους τους χώρους

ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ

 1. Αποξήλωση ξύλινων ντουλαπιών σε όλους τους χώρους

ΙΣΟΓΕΙΟ

 1.  Αποξήλωση ξύλινων ντουλαπιών σε όλους τους χώρους
 2. Αποξήλωση οροφής από γυψοσανίδα
 3. Αποξήλωση ξύλινης κατασκευής φωτισμού (κρεμαστή)

ΥΠΟΓΕΙΟ

 1. Καθαίρεση τοιχοποιίας
 2. Καθαίρεση τοίχων από γυψοσανίδα
 3. Αποξήλωση WC (αφήνουμε μόνο ένα για εργοταξιακή χρήση)
 4. Αποξήλωση υπερυψωμένου δαπέδου

ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ

 1. Αποξήλωση καναλιών εξωτερικά του κτιρίου (ικριώματα αναλαμβάνει ο εργολάβος)

Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης όλων των παραπάνω