ΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Saint-Paul – Δελασάλ

Η κατασκευαστική EKTER S.A. εμπιστεύτηκε την εταιρεία μας για εργασίες τεχνικής φύσεως στις νέες εγκαταστάσεις του κολεγίου Δελασάλ στην περιοχή του Αλίμου.

Ταυτότητα Έργου

ΗμερομηνίαΑπρίλιος 2023
Περιοχή Αθήνα
ΕργολάβοςΕΚΤΕΡ ΑΕ

Διάνοιξη θύρας ισόγειο άξονας Α12 13 (1.06m X 2.06m)
Διάνοιξη παραθύρου ισόγειο άξονας Δ13 14 (2.99m X 2.98m)
Διάνοιξη παραθύρων 4/όροφο σύνολο 12 (1.26m X 2.98m)
Διάνοιξη οπών οροφή ισογείου 1 ου μαζί με δοκάρι (4.25m X 6.6m)
Διάνοιξη 2 οπών οροφή δευτέρου μόνο πλάκα (4.5m X 1.7m)
Καθαίρεση φρεατίου ασανσέρ άξονας 11 12 με κοπή σε όλους τους ορόφους (1.8m X 1.4m X 1.4m)
Διάνοιξη οπής νέου υποσταθμού υπόγειο
Τεμαχισμός, αποκομιδή και μεταφορά μπαζών