ΚΤHΡΙΟ ΄DHL΄ στο ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η REDEX AE εμπιστέυτηκε την εταιρεία μας για μία σειρά αποξηλώσεων, καθαιρέσεων και αδιατάρακτων κοπών στην αποθήκη cargo γνωστής μεταφορικής εταιρείας.

Ταυτότητα Έργου

ΗμερομηνίαΙούλιος 2020
Περιοχή Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη
ΕργολάβοςREDEX S.A.

Ανάλυση εργασιών :

  • Αποξήλωση και απομάκρυνση από το έργο των χωρισμάτων γυψοσανίδας, θυρών, εσωτερικών χωρισμάτων, τοίχων οπτοπλινθοδομών, δαπέδων, επενδύσεων τοίχων με πλακίδια, ειδών υγιεινής, πλάκες ορυκτών ινών κλπ σύμφωνα με τα σχέδια και τις ανάγκες του έργου
  • Κοπή, τεμαχισμός και αποκομιδή τμήματος δαπέδου στην αποθήκη για τη χωροθέτηση του ανελκυστήρα και του υδραυλικού ανυψωτήρα
  • Αποξήλωση και απομάκρυνση επικάλυψης στέγης αποθήκης
  • Προσεκτική αποξήλωση υφιστάμενων υδραυλικών ανυψωτήρων
  • Καθαίρεση σε τοιχοποιΐα και σκυρόδεμα για τοποθέτηση θυρών και ρολλών