Μεζονέτα στο Μακρύγιαλο Κατερίνης

Η αποδυνάμωση του τοιχίου περίφραξης πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της αδιατάρακτης κοπής, ώστε να τεμαχιστεί πολύ πιο εύκολα από το μηχάνημα JCB (σφύρα).

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία29/03/2019
Περιοχή ΜΕΖΟΝΕΤΑ, ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)

Η αποδυνάμωση του τοιχίου περίφραξης πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της αδιατάρακτης κοπής, ώστε να τεμαχιστεί πολύ πιο εύκολα από το μηχάνημα JCB (σφύρα).

  1. Καθαίρεση τοιχίου περίφραξης 32m x 3.00m x 0.25m με αδιατάρακτη κοπή 
  2. Τεμαχισμός, αποκομιδή και μεταφορά μπαζών