Μονοκατοικία στα Πετράλωνα

Τόσο σε ιδιωτικούς, όσο και σε επαγγελματικούς χώρους είμαστε το κορυφαίο συνεργείο καθαιρέσεων.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία
Περιοχή Πετράλωνα, Αθήνα
  1. Καθαίρεση δρυμικής τοιχοποιϊας 52m2
  2. Καθαίρεση μπατικής τοιχοποιϊας 108m2
  3. Καθαίρεση αποθήκης 3m X 3m
  4. Αποξήλωση κληματαριάς και λοιπών δέντρων
  5. Αποξήλωση μωσαϊκού + gross 85m2
  6. Καθαίρεση πλάκας (ταβάνι) 85m2
  7. Αποκομιδή υφιστάμενων ξύλων + μπαζών
  8. Αποκομιδή και μεταφορά μπαζών