ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΠΑΥΛΗ στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Η EGNATIA GROUP εμπιστεύτηκε την εταιρεία μας για μία σειρά εξειδικευμένων εργασιών σε νεοκλασσική διατηρητέα έπαυλη στην Καλλιθέα.

Ταυτότητα Έργου

ΗμερομηνίαΙανουάριος 2021
Περιοχή Αθήνα
ΕργολάβοςΕΓΝΑΤΙΑ GROUP
  • Αποξήλωση εξωτερικών επενδύσεων στις προσόψεις του ισογείου
  • Αποξήλωση εξωτερικών υαλοστασίων-κουφωμάτων ισογείου
  • Διάνοιξη οπών σε τμήμα της λίθινης τοιχοποιίας για την διέλευση αγωγών εξαερισμού
  • Αποξήλωση τμήματος gross beton
  • Καθαίρεση ενδιάμεσης τοιχοποιίας ανάμεσα στους δύο χώρους των καταστημάτων
  • Αποξήλωση επικάλυψης μεταλλικής στέγης
  • Διάνοιξη οπής με αδιατάρακτη  κοπή για διέλευση αγωγών
  • Δημοτική άδεια για κατάληψη οδοστρώματος για την τοποθέτηση κάδου
  • Πιστοποιητικό ανακύκλωσης απο πιστοποιημένο φορέα