Ξενοδοχείο στην οδό Μοναστηρίου

Η πολυετής εμπειρία μας, μας ανέδειξε στην πρώτη επιλογή των επαγγελματιών του ξενοδοχειακού κλάδου.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία1/07/2019
Περιοχή Θεσσαλονίκη

 ΙΣΟΓΕΙΟ

 1. Αποξήλωση ψευδοροφής από ορυκτή ίνα
 2. Αποξήλωση κούτελων από γυψοσανίδα στο βάθος
 3. Αποξήλωση καναλιού στην πρόσοψη – σωληνώσεις
 4. Αποξήλωση δωμάτιου από γυψότοιχο στο πατάρι
 5. Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης

 ΥΠΟΓΕΙΟ

 1. Εκσκαφή φρεατίων – (Καθαίρεση δυο μεσοτοιχιών ισογείου – υπογείου)
 2. Άνοιγμα θύρας σε τούβλο
 3. Καθαίρεση μεσοτοιχιών 
 4. Αποξήλωση σωληνώσεων
 5. Ξεμπάζωμα & εκσκαφή 30m3
 6. Καθαίρεση μεσοτοιχιών (βάθος αριστερά) 20τρ.μ. Χ 2.40m
 7. Αποξήλωση ανελκυστήρων 3τεμ
 8. Καθαίρεση πλάκας 3.80m X50m X 0.30m με κομπρεσέρ
 9. Άνοιγμα δυο θυρών σε τοιχίο 0.90m X10m με αδιατάρακτη κοπή
 10. Αποκομιδή και μεταφορά μπαζών