ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ στην οδό ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Η ομάδα μας έφερε εις πέρας εξειδικευμένες εργασίες τεχνικής φύσεως σε τετραόροφο κτήριο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Ταυτότητα Έργου

ΗμερομηνίαΜάρτιος 2023
Περιοχή Θεσσαλονίκη
ΕργολάβοςΛΕΜΠΕΡΟΣ ΒΑΣ.

ΔΩΜΑ
Καθαίρεση της μεσοτοιχίας στο δώμα
Απομάκρυνση των πλίνθων (τούβλα) που βρίσκονται στο δώμα, τοποθέτηση επί παλετών
και εναπόθεση κατόπιν υπόδειξης στον περιβάλλοντα χώρο
Αποξήλωση των παλαιών κλιματιστικών μηχανημάτων
Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης/μπαζών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
Καθαίρεση των τεσσάρων (4) κλιμάκων
Αποξήλωση όλων των ψευδοροφών, των ελαφρών διαχωρισμάτων
και των επενδύσεων σε τοιχοποιίες, υποστυλώματα κ.λπ.
Αποξήλωση του ξύλινου δαπέδου που βρίσκεται στο χώρο ισογείου
Αποξήλωση του μεταλλικού – γυάλινου κουβουκλίου του ανελκυστήρα
που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κτηρίου
Αποξήλωση των αεραγωγών που διατρέχουν το κτήριο
Αφαίρεση από τα κιγκλιδώματα τα γυάλινα προστατευτικά χωρίσματα
παραμένοντας μόνο τα μεταλλικά κάγκελα
Αποξήλωση ειδών υγιεινής στα W.C.
Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης/μπαζών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
Αποξήλωση των περιμετρικών κουφωμάτων μετά των υαλοπινάκων (β’ φάση)
Αποξήλωση των διαφημιστικών πινακίδων
Αποξήλωση τριών (3) μεταλλικών στεγάστρων
Καθαίρεση τεσσάρων (4) κλιμάκων
Καθαίρεση της ορθομαρμάρωσης του δυτικού μέρους του κτηρίου
Αποξήλωση μεταλλικών κατασκευών στην είσοδο του συγκροτήματος
Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης/μπαζών