Σκηνικά “Ελλάδα έχεις Ταλέντο” και “My style rocks” στο Γαλάτσι

Οι αποξηλώσεις τηλεοπτικών σκηνικών απαιτούν συντονισμό και ταχεία παράδοση.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία20/08/2019
Περιοχή Ολυμπιακά Ακίνητα, Γαλάτσι

1ο Σκηνικό

 1. Αποξήλωση μοκέτας
 2. Αποξήλωση stage- deck 
 3. Αποσυναρμολόγηση σιδερένιου σκελετού deck 
 4. Αποξήλωση μεγάλου πανό κόκκινου
 5. Αποξήλωση σκηνικών στο stage 
 6. Αποκομιδή αχρήστων αντικειμένων κάτω από το stage
 7. Αποξήλωση κόκκινων panel στον περιμετρικό τοιχο 
 8. Αποξήλωση ξύλινου περιμετρικού τοίχου
 9. Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης

2ο Σκηνικό

 1. Αποξήλωση όλου του σκηνικού
 2. Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης