ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟ ΚΤΗΡΙΟ στην ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – Β΄ΦΑΣΗ

Εργασιές αποξηλώσεων και καθαιρέσεων, απαραίτητες για την μεταμόρφωση πρώην κλινικής σε ξενοδοχείο

Ταυτότητα Έργου

ΗμερομηνίαΟκτώβριος 2020
Περιοχή Θεσσαλονίκη
ΕργολάβοςΙδιώτης

Ανάλυση εργασιών

  • Αποξήλωση ξύλινων κασών με μπάσκια εσωτ. κουφωμάτων – θυρών
  • Αποξήλωση κατωκάσια εξωτ. ξύλινων κουφωμάτων
  • Αποξήλωση πλακιδίων τοίχου
  • Αποξήλωση κτιστών πάγκων κουζίνας
  • Καθαίρεση και αποκομιδή ψευδοροφής στο ισόγειο
  • Αποξήλωση μπανιερών
  • Καθαίρεση σκαλοπατιών  από εσοχές ντουλαπών
  • Αφαίρεση από δωμάτια και διαδρόμους και των πέντε ορόφων πρίζες, διακόπτες, πίνακες ηλεκτρολογικούς, κ.τ.λ.
  • Καθαίρεση δρομικής τοιχοποιίας