Τοιχίο στο Στρατώνι, Χαλκιδικής

Η αδιατάρακτη κοπή οπλισμένου σκυροδέματος απαιτεί μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας.

Ταυτότητα Έργου

ΕργολάβοςCONIC IKE
Ημερομηνία1/04 /2019
Περιοχή Στρατώνι Χαλκιδικής

Η αδιατάρακτη κοπή οπλισμένου σκυροδέματος απαιτεί μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας. Χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη τεχνική,  ανοίγονται οπές σε οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς κραδασμούς ενώ μπορούν να εκτελεστούν διανοίξεις σε όλες τις επιφάνειες καθώς και ανεστραμμένα, από την κάτω επιφάνεια της πλάκας. Οι οπές μπορούν να έχουν οποιαδήποτε γεωμετρία και διαστάσεις,  με ακρίβεια χιλιοστού.

  1. Αδιατάρακτη κοπή οπλισμένου σκυροδέρματος πάχους 70cm 
  2. Άνοιγμα οπών Φ100 24τεμ