Τριώροφη οικοδομή στη Χαριλάου

Η αδιατάρακτη κοπή κλίμακας (σκάλας) από μπετόν, για διεύρυνση του εσωτερικού χώρου για τοποθέτηση ανελκυστήρα (ασανσέρ,) είναι μία εξειδικευμένη εργασία που ελάχιστα συνεργεία μπορούν να αναλάβουν, διότι απαιτεί καταρτισμένο προσωπικό με τεχνογνωσία και άρτιο εξοπλισμό.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία29/01/2019
Περιοχή Χαριλάου

Η αδιατάρακτη κοπή κλίμακας (σκάλας) από μπετόν, για διεύρυνση του εσωτερικού χώρου για τοποθέτηση ανελκυστήρα (ασανσέρ,) είναι μία εξειδικευμένη εργασία που ελάχιστα συνεργεία μπορούν να αναλάβουν, διότι απαιτεί καταρτισμένο προσωπικό με τεχνογνωσία και άρτιο εξοπλισμό.

  1. Αδιατάρακτη κοπή κλίμακας 18 τ.μ. x 0,20m σε τρεις ορόφους
  2. Τεμαχισμός και αποκομιδή μπαζών