Κατάστημα Wind στη Λεωφ. Αθηνών

Διαθέτουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ασφαλή και άμεση απομάκρυνση πάσης φύσεως μπαζών από τον χώρο σας.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία20/09/2019
Περιοχή Wind, Λ. Αθηνάς
 1. Αποξήλωση χωρισμάτων γυψοσανίδας, γυάλινων χωρισμάτων δαπέδου – οροφής, κινητών διαχωριστικών
 2. Αποξήλωση τμήματος περιμετρικού ερμαρίου
 3. Αποξήλωση χώρων  κουζίνας,  με πλήρη αποξήλωση ερμαρίων και λοιπών υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
 4. Αποξήλωση χώρων  λουτρών
 5. Αποξήλωση  πλακών υπερυψωμένου δαπέδου 
 6. Αποξήλωση  ψευδοροφής συστήματος ορυκτών ινών
 7. Αποξήλωση υπάρχοντος μαρμάρινου πάγκου υποδοχής
 8. Αποξήλωση και μεταφορά υπάρχοντος ψύκτη νερού και της αντίστοιχης υδραυλικής εγκατάστασης
 9. Αποξήλωση υπάρχοντος συστήματος πυρασφάλειας
 10. Καθαίρεση τοιχοποιίας και υπάρχοντος παραθύρου για τη διάνοιξη πόρτας
 11. Αποκομιδή και απομάκρυνση προϊόντων αποξήλωσης (μπάζα)