Αδιατάρακτες Κοπές

= κοπή χωρίς κρούση, χωρίς κομπρεσέρ

Η εταιρεία ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα για την κοπή ή την διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς κρούση, σε ειδικές εφαρμογές, με χρήση ακόμα και τηλεσκοπικού γερανού (αδιατάρακτη κατεδάφιση).

Επαγγελματισμός

Η τεχνογνωσία και εμπειρία του εξειδικευμένου προσωπικού μας στις αδιατάρακτες κοπές, σε συνδυασμό με τη συνέπεια στην εκτέλεση των εργασιών, εγγυώνται την αρτιότητα του τελικού αποτελέσματος.

 

Βέλτιστες πρακτικές

Η εταιρεία μέσα από όλα αυτά τα χρόνια εξειδίκευσης είναι σε θέση να συμβάλλει σε οποιοδήποτε έργο χρειαστεί με αδιατάρακτες μεθόδους καθαίρεσης οπλισμένου σκυροδέματος.  

Αδιατάρακτη Κατεδάφιση

Η πρώτη Αδιατάρακτη Κατεδάφιση στην Ελλάδα, έγινε από τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ.

Η αδιατάρακτη κατεδάφιση κτιρίου είναι μια καινοτόμος διαδικασία καθαίρεσης που έχουν χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ. Είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται, όταν απαιτείται να διατηρηθεί ο ισόγειος χώρος, αλλά πρέπει να κατεδαφιστούν οι παραπάνω όροφοι. 

Στην αδιατάρακτη κατεδάφιση, πραγματοποιούνται αδιατάρακτες κοπές σε ολόκληρα κομμάτια οπλισμένου σκυροδέματος, χωρίς να υποστεί καμία φθορά ο υπόλοιπος φέροντας οργανισμός, και μεταφέρονται ομαλά με τη χρήση τηλεσκοπικού γερανού σε τετραξονικά φορτηγά, προς μεταφορά. 

Αδιατάρακτη Κατεδάφιση Καλαμάτα

Χρήσεις Αδιατάρακτης Κοπής

Άνοιγμα οπώνΑδιατάρακτη κοπή για άνοιγμα φεγγίτη/πόρτας/παραθύρου

Η συγκεκριμένη χρήση αδιατάρακτης κοπής απαιτείται στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και προϋποθέτει τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής ώστε να εκτελεστεί η εργασία με ακρίβεια χιλιοστού.

Άνοιγμα οπώνΑδιατάρακτη κοπή κλιμακοστάσιου/ανελκυστήρα (σκάλας/ασανσέρ)

Είναι η αδιατάρακτη κοπή που στοχεύει στο άνοιγμα οπών για τοποθέτηση σκάλας ή ασανσέρ και αποτελεί τη βέλτιστη λύση για τον ανασχεδιασμό του φέροντα οργανισμού, χωρίς να υπάρξει η παραμικρή φθορά.

Αδιατάρακτη Κοπή σε Δώμα

Μια πολύ συχνή χρήση της αδιάτρακτης κοπής είναι η καθαίρεση δώματος που βρίσκεται στην ταράτσα και είναι συνηθέστερα φτιαγμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Εξωτερική αδιατάρακτη κοπή πρόβολων (μπαλκονιών)

Οι αδιάταρακτες κοπές που αφορούν προβόλους (μπαλκόνια) στοχεύουν στην καθαίρεση χωρίς εξωτερικά ικριώματα με τη χρήση τηλεσκοπικού γερανού και απαιτείται ιδιαίτερη συνέπεια στην τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας, του προσωπικού που την εκτελεί.

Ενδιαφέρεστε για κάποιο Project;

Επικοινωνήστε μαζί μας!