Ασφαλεια

Προτεραιότητά μας η προστασία των εργαζομένων

Ανθρώπινο Δυναμικό

Για εμάς στα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ, το προσωπικό μας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας μας και της δυναμικής πορείας μας. Για το λόγο αυτό, φροντίζουμε για την ανάληψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας για την προστασία τους, όπως ορίζονται από τον νόμο και την Ε.Ε. για τους εργαζόμενους σε εργοτάξια.

Ευθύνη

Στα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ καλύπτουμε την αστική ευθύνη της εταιρείας έναντι τρίτων καθώς και την εργοδοτική ευθύνη με προγράμματα ασφάλισης καταξιωμένων οίκων. Οι χώροι δραστηριοποίησης του προσωπικού μας είναι καλυμμένοι με προστατευτικά υλικά, με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της έκθεσης τους σε κίνδυνο.

Εξοπλισμός

Στα ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΑ παρέχουμε σε όλα τα μέλη του προσωπικού μας κράνος, γάντια, προστατευτικά γυαλιά, μποτάκια ασφαλείας, φαρμακείο και ειδική σήμανση, για να αισθάνονται και να είναι ασφαλείς καθόλη τη διάρκεια εργασίας τους. Επίσης γίνονται τακτικές εκπαιδεύσεις από τον Τεχνικό Ασφαλείας της εταιρίας μας.

Προτεραιότητα

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στα γκρεμίσματα η συνεχής επιμόρφωση των εργαζομένων ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και ασφαλής διεξαγωγή του κάθε έργου είναι προτεραιότητά μας.

Η εμπειρία μας, μέσα από σε όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας, με έργα υψηλής, αλλά και χαμηλότερης επικινδυνότητας και δυσκολίας έχει καταφέρει να μας αναδείξει στη συνείδηση των πελατών μας και να αποτελέσει την απόλυτη απόδειξη για τις δυνατότητες της εταιρείας μας.

Θεμελιώδης αξία για την εταιρεία μας είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων της αλλά και των κατοίκων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των έργων μας.

Για το λόγο αυτό, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τους εργαζόμενους τόσο σε επίπεδο Ατομικής Προστασίας (κράνος, γάντια κτλ), όσο και με το σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό που επιλέγουμε για να μην είναι εξαντλητικός για την ομάδα μας.

Παράλληλα φροντίζουμε να γίνεται τακτική διενέργεια μετρήσεων επιπέδου έκθεσης των εργαζομένων σε ίνες αμιάντου κατά τη διάρκεια των εργασιών, αλλά και ορθή διαχείριση των αποβλήτων για την κοινότητα.

Σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων αμιάντου μπορείτε να διαβάσετε σχετικό άρθρο μας εδώ.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αποκτήσης κοινής κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις εργασίες των ΓΚΡΕΜiΣΜΑΤΩΝ, εφαρμόζεται κοινή διαδικασία βασικής εκπαίδευσης, σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας
για την προστασία των εργαζομένων

Blockquote Author

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για εμάς;