Διαμέρισμα στην Πανόρμου

Η συνέπεια, η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια είναι το τρίπτυχο που ακολουθούμε στη διεξαγωγή κάθε έργου.

Ταυτότητα Έργου

Ημερομηνία5/04/2019
Περιοχή Πανόρμου, Αθήνα
 1. Αποξήλωση δαπέδων και gross 140m2 x10m
 2. Αποξήλωση W.C. ( πλακίδια επιφ. και gross – είδη υγιεινής – πατάρι)
 3. Αποξήλωση ντουλαπών 3τεμ
 4. Αποξήλωση κουζίνας ( έπιπλα -πλακίδια επιφ)
 5. Αποξήλωση εσωτερικών θυρών 12τεμ
 6. Καθαίρεση μπατικής τοιχοποιίας 9.00m x20m
 7. Αποκομιδή και μεταφορά υφιστάμενων προϊόντων αποξήλωσης
 8. Καθαίρεση δρομικής τοιχοποιίας 4.00m x80m
 9. Αποξήλωση δαπέδων
 10. Καθαρισμός τοιχοποιιών
 11. Αποκομιδή και μεταφορά μπαζών