ΘΕΑΤΡΟ “ΑΘΗΝΑ” στην οδό ΔΕΡΙΓΝΥ

Μια καθολική αποξήλωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, απαραίτητη για την εκ βάθρων ανακαίνιση αυτου του θεάτρου

Ταυτότητα Έργου

ΗμερομηνίαΑπρίλιος 2022
Περιοχή Αθήνα
 • Αποξήλωση μοκέτας κλίμακας 2τεμ.
 • Αποξήλωση W.C. (πλακίδια επιφ. – είδη υγιεινής) 4τεμ.
 • Αποξήλωση εσωτ. κουφωμάτων – θυρών 5τεμ.
 • Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης/μπαζών
 • Αποξήλωση laminate στις κλίμακες 18m2
 • Αποξήλωση laminate + μοκέτα + ξύλινο δάπεδο ~70m2
 • Αποξήλωση μαρμάρου εισόδου 6m2
 • Αποξήλωση W.C. BAR (πλακίδια επιφ. – είδη υγιεινής)
 • Αποξήλωση γυψότοιχου 19.20m2
 • Αποξήλωση BAR
 • Αποξήλωση ψευδοροφής από γυψοσανίδα 14m2
 • Αποξήλωση βιτρινών όψης 3τεμ.
 • Αποξήλωση βιτρινών ταμείου 2τεμ.
 • Διάνοιξη παραθύρου ταμείου 1.00m X00m
 • Αποκομιδή και μεταφορά προϊόντων αποξήλωσης
 • Αποξήλωση ξύλινης κατασκευής όψης με τα πανό
 • Αποξήλωση ψευδοροφής κάτω απ’ την κατασκευή
 • Αποξήλωση σιδηροκατασκευής στην είσοδο
 • Αποξήλωση ξύλινων επενδύσεων περιμετρικά στην αίθουσα
 • Αποξήλωση πέντε κούτελων από ξύλο (παραμένει η σιδηροκατασκευή)